Menu

Teemat Heidin sydäntä lähellä

Nuorten edunvalvoja puuttuu

Työelämä muuttuu hurjaa vauhtia. Tämän päivän ysiluokkalaisista suuri osa tulee työllistymään ammatteihin, joita ei ole vielä keksittykään. Oman polun ja työuran löytymiseen tarvitaan erilaisia palveluita ja tukea. Moni tekee pätkätöitä ja keikkaa freelancerina, jolloin töitä on välillä liikaa ja välillä aivan liian vähän. Oma-aloitteisuutta vaativat opinnot tiputtavat matkastaan ne, joilla on opiskelumotivaation kanssa ongelmia.

Olen todella huolissani myös nuorten mielenterveysongelmista sekä maksuhäiriömerkinnöistä. Mielenterveyspalveluihin hakeutuvan täytyy saada apua nyt, eikä vasta kuuden kuukauden kuluttua. Opinto-ohjaus, koulukuraattorit, nuorten ohjaamot ovat asioita, joista ei saa säästää.

Mielestäni Suomi tarvitsee nuorisoasianvaltuutetun, jotta nuorilla olisi joku, johon olla yhteydessä ja joka pystyisi ajamaan heidän etujaan.  

Toimeentulotukistressi syö ihmistä

Kun ihminen joutuu miettimään sitä, mistä saisi rahat vuokraan tai ruokaan, ei töiden hakeminen tai oman opiskelupaikan miettiminen ole se tärkein juttu.

Yhteiskunta, jossa on köyhiä ja asunnottomia, ei ole sivistysyhteiskunta. Meidän täytyy pystyä parempaan.

Perustulokokeilu on oikeansuuntainen. Silti täysin vastikkeeton työttömyyspäiväraha ei ole kannatettava, vaan jokaisen on omalla panoksellaan osallistuttava tämän yhteiskunnan rakentamiseen.

Demokratia on rikki

Se, että lähden ehdokkaaksi sitoutumattomana, on oma kannanottoni sen puolesta, että puolueiden aika on ohi. Liike Nyt ajaa sitä, että eduskunnassa saisi olla vain kaksi kautta, koska kahdeksan vuotta samassa työpaikassa useiden tutkimusten mukaan on se aika, jolloin olet parhaasi antanut.

Se, että samat päättäjät istuvat maakunnan päätöksenteossa, kunnan luottamustehtävissä ja eduskunnassa, on väärin. Tällä hetkellä luottamustehtävät kertyvät samoille toimijoille, jotka kiertävät puoliammattilaisina kokouksista kokouksiin ja tapaavat toisiaan. Piiri pieni pyörii.

Suoria kansanäänestyksiä voidaan tehdä yhä useammin nykyteknologialla nopeasti ja edullisesti. Jos ihmiset saisivat osallistua avoimesti päätöksentekoon, kokisivat he olevansa osa yhteiskuntaa. Piirileikkien sijaan avoimuutta!

Yrittäjyys kantaa Suomea

Yrittäjyys on työelämän vapautusliike. Yrittäjyys mahdollistaa maaseudun asuttuna pitämisen. Yrittäjä tarvitsee alkumetreillä apua, neuvontaa ja tukea onnistuakseen. Ei saisi riippua paikkakunnasta, millaista yritysneuvontaa on mahdollista saada. Tällä hetkellä Lapissa ikävä kyllä nämä yrittäjien neuvonta- ja tukipalvelut ovat eri kunnissa hyvin eritasoisia.

Yhteiskunnan tulisi rohkaista yrittäjyyteen monin tavoin. Se, että jo nuorena toimii yrittäjämäisesti lastenhoitajana tai vaikka puuhommissa, pitää olla kannustettavaa. Epäonnistumista ei tulisi pelätä, ja konkurssin tehneille pitäisi olla mahdollista nousta jaloilleen ja uuteen yritykseen.

Työnantajana toimiminen on tehty Suomessa kohtuullisen monimutkaiseksi. Erilaisia yleissitovia työehtosopimuksia on yli 150, ja jokainen työehtosopimus sisältää omat työaikasäädökset ja palkanlisät - erilaisia palkanlisiä on myös yli 40!

Ei työntekijöiden palkkaamisen pitäisi olla noin vaikeaa eikä myöskään haastavissa tilanteissa työntekijöiden irtisanomisen. Mielestäni paikallista sopimista pitäisi suosia  yleissitovuuden sijaan.

Sinä - vaikuttaja

teemat

Heidin taustalla

X